Инвестиционно строителство

Инвестиционната дейност на компанията е реализирана в резултат на породилата се необходимост от изграждане на съоръжения и сгради, които да обслужват нуждите на фирмата. В това число са хотелски бази в страната, както и сгради на частни инвеститори.