Проектиране и инженеринг

„БГ ЛЕНД КО“ ООД предлага изготвяне на проекти и инженеринг на бъдещи строителни обекти. Екипите от проектанти гарантират професионално и компетентно отношение в областта си. Съвместно с прецизни строителни екипи реализираме цялостно завършен проект.