Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците, регион Благоевград, обслужваща общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево І-ви етап
  • Възложител Община Благоевград
  • Изпълнител „КОБЕКА“ ДЗЗД – „БГ ЛЕНД КО“ ООД, „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД, „КОПЕКС И КО“ ЕООД, ГИПСТРОЙ“ ЕООД
  • Период на изпълнение 06.03.2018 –
Прочети повече

Детайли за обекта

Предвидената за изграждане на регионалното депо площадка е разположена в подножието на източните склонове на Влахина планина, северозападно от с. Бело поле, непосредствено до пътя за с. Бучино, област Благоевград. Площадката на депото с обща площ 106 дка.

Регионална система за управление на отпадъците на регион Благоевград ще обслужва общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево.

Основните съоръжения, които ще бъдат изградени, са: Приемна зона, в която са разположени административно-битовата сграда, вкл. и лаборатория, трафопост – мачтов – 400 kW, КПП, Автокантар (2 бр.) с електронна везна за приемане на отпадъците, автоматична автомивка (модулна инсталация); Обслужваща зона– работилница и гараж за компактора; Основна зона – Клетка 1 за третиране на отпадъците. Предвижда се и изграждане на необходимата техническа и пътна инфраструктура за обслужване на съоръжението.