Проектиране и авторски надзор във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Бургас за Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. „Меден Рудник“, бл.65, вх. 3,4,5,6,7 и 8
  • Възложител Община Бургас и СС Община Бургас гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" бл.65 вх. 3, 4, 5, 6, 7 и 8
  • Период на изпълнение 06.03.2017 – 14.11.2017
Прочети повече

Детайли за обекта

Осъществени са проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Сградата представлява 8 етажен жилищен блок с осем входа, разгърнатата застроена площ - 11 177,80 м².

Изпълнени са дейности за повишаване на енергийната ефективност на сградата до постигане на клас „С“ на енергопотребление, в това число смяна на дограма, топлинно изолиране на външни стени, покрив, под, както и допълнителни мерки, свързани с повишаване експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата.