Изпълнение на проектиране и авторски надзор за „Многофамилна жилищна сграда” – с административен адрес ул. „Христо Татарчев” № 28
  • Възложител Община Благоевград и СС гр. Благоевград, ул. “Христо Татарчев” № 28
  • Период на изпълнение 09.11.2017 – 13.03.2018
Прочети повече

Детайли за обекта

Осъществени са проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Сградата включва един вход с тринадесет надземни жилищни етажа, частичен четиринадесети и сутеренен етаж на две нива, един подземен и един полуподземен, разгърнатата застроена площ – 5 441,32 м².

Изпълнени са дейности за повишаване на енергийната ефективност на сградата до постигане на клас „С“ на енергопотребление, в това число смяна на дограма, топлинно изолиране на външни стени, покрив, под, както и допълнителни мерки, свързани с повишаване експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата.