За нас

BGLAND.CO Е СЪЗДАДЕНА ПРЕЗ 2007г. С ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ СТРОИТЕЛСТВО. КОМПАНИЯТА ИЗПЪЛНЯВА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТИ, РЕКОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРАЖЕНИЯ. ДРУЖЕСТВОТО ПРИЛАГА НАЙ-ВИСОКИТЕ СТАНДАРТИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪВРЕМЕННО МОДЕРНО СТРОИТЕЛСТВО. ИНВЕСТИРА В НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ С ДЪЛГОГОДИШНА ГАРАНЦИЯ.

Интересите на дружеството са насочени и в инфраструктурното строителство, както и в изграждането на водопроводни и канализационни мрежи. В сектор ,,Високо строителство“ компанията предлага всички дейности, свързани с изграждането на нови сгради, както и изпълнението на ремонтни дейности на административни, жилищни и търговски обекти. Сред опита на фирмата са още инженерингови дейности и изготвяне на проекти в различни сфери на строителството.

Компанията изпълнява обекти, свързани с изграждането на пътища и съоражения, строителство и реконструкция на съоражения от прилежащата инфраструктура като мостове, подпорни съоражения, баражи, благоустрояване на пешеходни градски зони, паркове, противопожарни кули, система за управление на отпадъци и др. В обединение с фирми партньори са сключени рамкови споразумения, свързани с проектиране и изграждане на горски автомобилни пътища и съоражения на територията на ДП ,,ЮЗДП“, Благоевград и ДП ,,ЮЦДП“, гр. Смолян.

Дружеството активно участва в националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, оперативна програма региони в разтеж 2014-2020г.и др., като част от реализираните обекти са в градовете Бургас, Варна, Димитровград, Хасково, Перник, Благоевград, Петрич.

Компанията разполага с търговско-складови бази във Варна, София и Благоевград, които обслужват дейността на всички обекти в страната. Наши партньори са производители, доказали качеството на продуктите, лоялността и професионализма в отношенията. Предлагаме за продажба на едро и пълна гама от строителни продукти. Личният ни опит като строители гарантира качеството на предлаганите материали и ни дава възможност да препоръчаме най-подходящото решение за всеки проект.

Екипът на фирмата е изграден от висококвалифицирани инженери, служители, доказани майстори и строителни работници. В BGLAND.CO работят 226 души, от които 46 инженерно-технически персонал. Разполагаме със собствени технически ресурси – строителен инвентар и механизация. Фирмата притежава сертификати по ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, ISO 18001-2007, както и удостоверения за всички групи строежи, издадени от Камарата на строителите в България.

Добрата строителна практика постигаме благодарение на отлично подготвен екип, иновативни технологии, сътрудничество с партньори със сходни високи критерии за качество.

Сертификати и награди

Партньори

Контакти

1. Град София
2. Град Варна
3. Град Благоевград