ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА 9 БРОЯ ПОЖАРОНАБЛЮДАТЕЛНИ КУЛИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НУЖДИТЕ НА ЮЗДП ДП
  • Възложител „Югозападно държавно предприятие” ДП
Прочети повече

Детайли за обекта

Изпълнение на СМР във връзка с изграждане на 9 броя кули за откриване на горски пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда в съответствие с нуждите на „ЮЗДП“ ДП. Местонахождението на кулите е предварително съгласувано с инвеститора.

Изпълнен е масивен стоманобетонов мост с ширина 5.00 м. /включително два тротоара по 50 см /, премостващ коритото на р, „Пиринска Бистрица“. Моста е едноотворен с осов отвор 14.80 м. и с конструктивна височина на гредите 52 см, а на плочата 18-28см. В двата края на моста са изпълнени масивни парапети с височина 50 см. за осигуряване безопасното преминаване през моста. Устоите на моста, както и крилата към тях, са стоманобетонни стени със сечение 80см, кораво запънати в стоманобетонни фундаменти. Под фундаментите е изпълнен подложен бетон С8/10. За долно строене на моста са използвани: бетон С25/30, армировка клас В500. За връхна конструкция на моста са използвани: бетон С30/37, армировка клас В500. За връзка със съществуващите пътища от двата края на моста са изпълнени уплътнени насипи, върху които е изпълна настилка с променлива дебелина от 15 до 30 см. от трошен камък (0-63мм.). Земното тяло на насипа е изпълнено от неизветряващи скални материали. Насипът е изграден на пластове и с наклон осигуряващ отводняване на работната повърхност.