Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Варна по обособени позиции” за Обособена позиция №3: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: Р-н „Приморски“, кв. Левски, ул. „Мадара“ №28, бл. 7
  • Възложител Община Варна и Сдружение на собствениците "Мадара 28, гр. Варна , район "Приморски" ул. „Мадара“ №28, кв. Левски, бл. 7“
  • Период на изпълнение 10.03.2017 – 05.10.2017
Прочети повече

Детайли за обекта

Осъществени са проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Блок 7 на ул. Мадара 28 в гр. Варна е сграда с 15 жилищни етажа, сутерен и инсталационен тавански етаж.

Изпълнени са дейности за повишаване на енергийната ефективност на сградата до постигане на клас „С“ на енергопотребление, в това число смяна на дограма, топлинно изолиране на външни стени, покрив, под, както и допълнителни мерки, свързани с повишаване експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата.